pozadi

Stomatologie


První návštěva


prvni

V první návštěvě provádíme u všech nových pacientů vstupní vyšetření, které zahrnuje komplexní zhodnocení stavu dutiny ústní. Cílem vstupního vyšetření je zjistit stav vašich zubů, dásní a okolních tkání pohledem, pomocí vyšetřovací sondy, ale také pořízením rentgenových snímků, které nám umožní odhalit skryté kazy nebo další odchylky. Při vstupním vyšetření zároveň zjišťujeme potřebné informace o vašem zdravotním stavu, které jsou nezbytné pro další spolupráci. Výsledkem první návštěvy je vyhotovení plánu léčby, který vám náš zubní lékař sestaví dle Vašich finančních a časových možností.

číst více ›

Preventivní prohlídka


prevence

K udržení trvale zdravého a krásného chrupu slouží pravidelné preventivní prohlídky, které doporučujeme absolvovat jednou za půl roku. Hlavním cílem prevence je kontrola zubů, dásní i okolních tkání, včasné zjištění přítomnosti kazů, zhodnocení stavu starších výplní a protetických prací, popřípadě implantátů. V pravidelných intervalech nebo v případě nutnosti je vyšetření doplněno o rentgenové snímky jednotlivých zubů. Součástí preventivní prohlídky je také kontrola osobních a anamnestických údajů.

číst více ›

Ošetření zubního kazu a jeho komplikací


kaz

Zubní kaz je jedním z nejčastějších důvodů návštěvy zubního lékaře. Jedná se o poškození zubní tkáně, ke kterému může dojít na původně zdravém zubu i v oblasti dříve zhotovené výplně. Příčinou kazu je zubní plak obsahující velké množství bakterií. Pokud plak není pravidelně a správně ze zubů odstraňován, dochází k postupnému odvápnění tvrdých zubních tkání vlivem kyselin, které bakterie žijící v plaku produkují.

Před samotnou preparací zubního kazu nejprve aplikujeme lokální anestezii, která zaručí bezbolestné ošetření. Dalším pomocníkem pro hladký průběh zákroku je tzv. „kofferdam“, tedy gumová blána, která se pacientovi přes ošetřovaný zub nasadí a lékaři tak zajišťuje suché a přehledné pracovní pole. Následuje odstranění části zubu, který je zubním kazem postižen, spolu s okolní kazivou hmotou, aby se zabránilo dalšímu šíření kazu. Čistý a vypreparovaný prostor v zubu je dále precizně zaplněn funkčním a kvalitním výplňovým materiálem.

Komplikace zubního kazu, tedy stav, kdy je kromě tvrdých zubních tkání infekcí postižen i nervově cévní svazek uvnitř zubu, řeší tzv. léčba kořenových kanálků neboli endodoncie. Jedná se o kvalitní mechanické a chemické vyčištění infikované dřeňové dutiny a kořenových kanálků s jejich následným dokonale těsným zaplněním. Zabrání se tak dalšímu šíření bakteriální infekce a zub je zároveň zachován jako funkční jednotka. Ošetření kořenových kanálků je velice náročné na přístrojové i materiálové vybavení, vyžaduje dostatek času, preciznost lékaře a trpělivost pacienta.

číst více ›

Protetika


protetika

Hlavním cílem protetického ošetření je náhrada ztracené části zubu, celého zubu nebo skupiny zubů, případně chrupu jako celku. Části zubů je možné nahradit tzv. nepřímou zubní výplní (inlay, onlay, overlay), rozsáhlejší poškození řešíme korunkou. Zcela chybějící zub či skupiny zubů nahrazujeme nejčastěji můstkem, případně částečně či plně snímatelnými náhradami. Po ztrátě všech zubů přistupujeme k celkové zubní náhradě. Při zhotovování všech protetických náhrad usilujeme o funkční a zároveň vysoce estetické řešení. Materiál a provedení náhrady s vámi konzultujeme i s ohledem na Vaše finanční možnosti. Protetické ošetření se provádí ve spolupráci se zubní laboratoří a obvykle vyžaduje několik návštěv.

číst více ›

Stomatochirurgické výkony


vykony

Nejčastějším zákrokem z oblasti stomatochirurgie, který u nás můžete podstoupit je extrakce zubu, tedy vyndání zubu ze zubního lůžka. Toto ošetření provádíme například u zubů, které již nejsou z důvodu rozsáhlého kazu vhodné k rekonstrukci, jsou postiženy pokročilou parodontózou nebo u nevhodně uložených zubů moudrosti. Podání anestezie pro docílení bezbolestného zákroku je samozřejmostí. Po ošetření dostává každý pacient tištěné poučení se všemi důležitými informacemi. Pokud se jedná o komplikovanou extrakci, která je nad naše síly, zajistíme vám ošetření u sjednaného specialisty.

číst více ›

Parodontologie


parodontologie

Parodontologie se zabývá zachováním a léčbou závěsného aparátu zubu (parodontu), tedy tkání v okolí zubu, které slouží k jeho ukotvení v čelisti. Zánětlivé onemocnění těchto tkání, tzv. parodonóza vzniká v důsledku kumulace zubního plaku a přemnožení bakterií, často vlivem nedokonale prováděné ústní hygieny. Neléčený zánět dásní, jenž stojí na prvopočátku obtíží, může snadno přejít do chronického stavu, kdy postupně dochází k ústupu dásní, ústupu kosti se vznikem parodontálních chobotů a může vést až k úplné ztrátě mnohdy zdravých zubů. Parodontóza je onemocnění zpravidla nebolestivé, varovným signálem jsou krvácející zarudlé dásně a výskyt zubního kamene. Léčba pokročilé parodontózy je zdlouhavým procesem, který vyžaduje kromě profesionálního hloubkového čištění postižených tkání především přísnou úpravu režimu domácí ústní hygieny pacienta.

číst více ›

© PELDENT s.r.o. 2023 | Partneři: benefity benefit plus